Zajęcia cykliczne

 

OFERTA ZAJĘĆ STAŁYCH W BIBLIOTECE

Rok 2021/2022

 

PONIEDZIAŁEK:

09:45 – 10:30 Gimnastyka dla seniorów – mgr Sylwia Polak – Grudzińska

13:0 0 – 18:00 Nauka gry na instrumentach dętych – Piotr Janik

18:00 – 19:00 Próby Orkiestry – Piotr Janik

18:30 – 19:30 Grupa perkusyjna – mgr Sylwester Czank

16:00 – 18:00  Rysunek i malarstwo – Agnieszka Zarzycka

16:00 – 18:00 Nauka gry na keyboardzie dla dzieci – mgr Wojciech Kołatek

 

WTOREK:

16:00 – 20:00 Nauka gry na keyboardzie dla dzieci – mgr Wojciech Kołatek

17:00 – 18:00 Joga – mgr Sylwia Polak – Grudzińska

 

ŚRODA:

10:00 – 12:00 –  Klub Malucha – mgr Anita Wawrzyniak

 

CZWARTEK:

13.30 – 16.30 Nauka gry na instrumentach dętych – Piotr Janik

16:45 – 17:45  Joga – mgr Sylwia Polak – Grudzińska

 

PIĄTEK:

13.00 – 18.00 Zajęcia wokalne dla dzieci – mgr Marta Kołatek

Komentarze zamknięte.