O bibliotece

Podstawą prawną funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach jest:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539).
2. Ustawa z dnia 25bpaździernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721).
3.Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach.

Komentarze zamknięte.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status