O bibliotece

Podstawą prawną funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach jest:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539).
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721).
3.Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach.

Komentarze zamknięte.

Skip to content