Regulamin Czytelni Internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SULMIERZYCACH

 1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Czytelni Internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.
 2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
 3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.
 4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych      w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.
  Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
  Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc.
  Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników  w celach zarobkowych.
 5. W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.
 6. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurującego bibliotekarza.
 7. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze.       Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.
 8. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera.
  W przypadku konieczności zapisania danych na własną dyskietkę należy wykorzystać /wcześniej  sformatyzowane/ dyskietki. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem.
  W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarza.
 9. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
 10. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.
 11. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 12. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 13. Bibliotekarze udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji, służą porada w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.
 14. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.
 15. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję,  w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
 16. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 17. Osoby nie stosujące się do Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z Czytelni Internetowej.
 18. Użytkownik ma prawo odwołania się do Kierownika  Biblioteki Publicznej Gminy Sulmierzyce.

 

 

Komentarze zamknięte.

Skip to content