Regulamin Czytelni Internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SULMIERZYCACH

 1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Czytelni Internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.
 2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
 3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.
 4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych      w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.
  Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
  Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc.
  Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników  w celach zarobkowych.
 5. W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.
 6. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurującego bibliotekarza.
 7. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze.       Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.
 8. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera.
  W przypadku konieczności zapisania danych na własną dyskietkę należy wykorzystać /wcześniej  sformatyzowane/ dyskietki. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem.
  W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarza.
 9. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
 10. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.
 11. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 12. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 13. Bibliotekarze udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji, służą porada w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.
 14. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.
 15. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję,  w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
 16. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 17. Osoby nie stosujące się do Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z Czytelni Internetowej.
 18. Użytkownik ma prawo odwołania się do Kierownika  Biblioteki Publicznej Gminy Sulmierzyce.

 

 

Komentarze zamknięte.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status