Plan zajęć świetlicy od 24. 01. 2023 r. do 28. 01. 2023 r.

Przypominamy, że w ferie świetlica czynna od 15:00 do 19:00 z wyjątkiem soboty.

Komentarze zamknięte.