“Czytelnik na medal”

Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach  ogłasza  konkurs pt. „Czytelnika na medal” w Gminie Sulmierzyce.

REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK na medal”

Konkurs zorganizowany dla uczczenia Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Ma być zachętą do regularnego odwiedzania naszej biblioteki.

      I. Cele konkursu:

 • podnoszenie kultury czytelniczej w Gminie Sulmierzyce,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród mieszkańców Gminy,
 • promocja i popularyzacja książki oraz biblioteki w lokalnym środowisku.
 • zachęcanie do korzystania z usług bibliotek publicznych,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich
 • kształtowanie nawyku regularnego czytania

      II.Zasady konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego                             w Sulmierzycach.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Uczestnikami konkursu są wszyscy w wieku od 7 lat aktywni czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach wypożyczający książkę w dniu 23.04.2021r.
 4. Każdy czytelnik, otrzyma specjalnie przygotowaną kartę na pieczątki. Przy kolejnych wizytach, podczas których czytelnik dokona wypożyczenia, otrzyma jedną pieczątkę. Osoby, które uzyskają komplet 10 pieczątek, nagrodzone zostaną książką.
 5. Czas trwania konkursu od 23.04.2021r. do 31.12.2021r.

    III. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

Komentarze zamknięte.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status